Achter flap


‘Je hoort zo vaak roepen dat het niks uitmaakt wat je zegt. Dat er door
de politiek toch niet naar je wordt geluisterd. Dat is niet waar, kan ik uit
eigen ervaring vertellen. Maar je hebt wel doorzettingsvermogen nodig.’
Menno Loos, de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen
Handtekeningen, heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang
gestreden voor een nieuwe Donorwet.


En het is gelukt. Uiteindelijk stemden zowel de Tweede als de Eerste
Kamer in met een systeem van actieve donorregistratie. Zodat nu elke
Nederlander wordt geacht zelf een keuze te maken hoe hij of zij in het
donorregister opgenomen wenst te worden.
Als burger kun je dus meer bereiken dan je denkt. De democratie zijn
we samen.

Samen met journalist Ed van Eeden schreef Menno Loos dit boek, Dat
bepaal je zelf. Het is veel meer dan een eigen verslag over de tien jaar
strijd die geleid heeft tot de nieuwe Donorwet. Want tal van voor- en
tegenstanders, politici, bestuurders, medici en ervaringsdeskundigen
komen aan het woord over hun kant van het jarenlange democratische
proces en de lobby van Menno, die hebben geleid tot de nieuwe Donorwet.

~ Menno Loos ~